جادوی عشق

من کجا ٫ این همه رُسوائی ها

 

دل ِ دیوانه و شیدائی ها

 

من کجا ٫ این همه اندوه کجا ؟

 

غم ِ سنگین ِ چنان کوه ٫ کجا ؟

 

من پرستوی بهارانم بود

 

عالمی روح و دل و جانم بود

 

تا تو ای عشق به دل جا کردی

 

سینه را خانه ی غم ها کردی

 

سوختی بال و پر و جانم را

 

آرزوهای فراوانم را...

 

دل ِ من خانه ی رُسوائی ٫ نیست

 

غم ِ من نیز تماشائی ٫ نیست

 

کودک ِ مکتب ِ تو جانم سوخت

 

آتشی بود که ایمانم ٫ سوخت

 

عشق ِ من گرم ٫ دل و جانش کرد

 

شعر ِ من رخنه به ایمانش کرد

 

چشمم آموخت به او مستی را

 

پا نهادن به سر ِ هستی را

 

بافت با تار ِ امیدم ٫ پودش

 

بُرد از یاد ٫ نبود و بودش

 

بوته ی خشک ِ بیابانی بود

 

غافل از عالم ِ انسانی بود

 

اشک ِ شب گشتم و آبش دادم

 

سُنبلش کردم و تابش دادم

 

آن چه در جان و دلم بود صفا

 

ریختم در دل و جانش به وفا

 

رشته ی مهر به پایش بستم

 

تا بگیرد ز محبت ٫ دستم

 

تا بُتی ساختم از روی نیاز

 

شد مرا مایه ی امید ِ دراز

 

رنگ ِ اندوه به چشمانش بود

 

در مُحبت گِرُو اش ٫ جانش بود

 

روز ِ او بی رُخ من ٫ روز نبود

 

به شبش شمع ِ شب افروز نبود

 

قصه می گفت ز بیماری ِ دل

 

ز غم ِ هجر و گرفتاری ِ دل

 

زآن که شب تا به سحر ٫ بیدار است

 

ز پریشانی ِ دل ٫ بیمار است

 

باورم شد که گرفتار ِ دل است

 

بس که می گفت که بیمار ِ دل است

 

عشق ِ روًیائی ِ او ٫ خامم کرد

 

شور و دیوانگی اش ٫ رامم کرد

 

پای تا سر همه امید شدم

 

شعله ور گشتم و خورشید شدم

 

نرگس ِ فتنه گرش دامم شد

 

عشق ِ او منبع ِ الهامم شد

 

پُر از او بودم و جادو بودم

 

یا نمی دانم ٫ خود ِ او بودم

 

نقش ِ او بود همه اشعارم

 

خنده هایم ٫ نگهم ٫ گفتارم

 

خوب چون دید ٫ گرفتار ِ دلم

 

آفتی شد ٫ پی ِ آزار ِ دلم

 

قصه ی عشق ٫ فراموشش شد

 

کر ز گفتار ِ دلم ٫ گوشش شد

 

عهد و پیمان همه از یاد ببُرد

 

دفتر ِ عشق مرا ٫ باد ببُرد

 

رنگ ِ اندوه ز چشمانش ٫ رفت

 

لطف و پاکی ز دل و جانش ٫ رفت

 

شد سرا پا همه تزویر و ریا

 

مُرد در سینه ی او ٫ مهر و وفا

 

دگر او مایه ی امیدم ٫ نیست

 

آرزوی دل ِ نومیدم ٫ نیست

 

آه ه ه ٫ ای عشق ز تو بیزارم

 

تا ابد از غم ِ دل ٫ بیمارم

 

بُرو ای عشق ٫ میازارم بیش

 

از تو بیزارم و از... کرده ی خویش

/ 4 نظر / 20 بازدید
آرزو بختیاری

سوختی بال و پر و جانم را آرزوهای فراوانم را... زیبا بود.. فقط یکم طولانی بود.. ممنون..

یوسف

وبلگ زیبایی دارید امیدوارم در تمامی مراحل زندگی روز به روز در حال پیشرفت و ترقی باشید.http://y-stak.persianblog.ir/

یوسف

خیلی زیبا بود به امید موفقیت در تمام مراحل زندگی.[تماس][تایید][تایید]