شبی شیرین بزد فریاد

تویی عاشق ترین مجنون

ولی در بیستون ٫ آزاد

ببندم دیده ٫ با خسرو

که شاید رو کشم در تو

تو شیرین می کنی سنگی

چو عکسی ٫ بر دل ّات افتاد

چو می کوبی تو با تیشه

ز غصه کوه را هر شب

به بانگ ِ تیشه ات گویند...

که بر شیرین نفرین باد

خدایا ٫ کوه کن فرهاد

شب و روزم ٫ نثارش باد

به جانم می زند ٫ تیشه

شدم با بیستون ٫ هم زاد

چه تلخ است بخت ِ شیرین ّام

که فرهاد است ٫ آیین ّام

ولی خسرو ٫ به بالین ّام

و خونین دل از این ٫ بیداد

خوشا بر حال ِ فرهادی

که با یک کوه ٫ می جنگد

بدااا بر حال ِ شیرینی

که آزادیش رفت از ٫ یاد

مرا کندی به کوهستان

به عشقی پاک و با دستان

به جانم کندم ّات ٫ آن سان

که مانی جاودان ٫ در یاد

به رازی گویم ّات این را

تو کوه کندی و من دل را

تو عکس ِ من ... من از دنیا

تو با تیشه ... من از بنیاد

/ 2 نظر / 17 بازدید
یوسف

زیبا بود. موفق باشید.

سلیمی فر

[لبخند] سلام. عالی بود قهرمان!مطالب جالب وقشنگی انتخاب کردین[خداحافظ]