پست های ارسال شده در شهریور سال 1387

دلتنگی

دلتنگی ام مثل خیابانی که پایانی ندارد                                             از بام تا شام                                                                در خلوتی محض                                               تا بی نهایت                                                                   با من و                                     ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

عشق

ماهی همیشه تشنه ام                       در زلال لطف بیکران تو                                               میبرد مرا                                      به هر کجا                                                که میل اوست ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید