ماهی همیشه تشنه

ماهی همیشه تشنه ام

در زلال لطف بیکران تو

میبرد مرا به هر کجا که میل اوست

موج گیسوان مهربان تو

/ 2 نظر / 13 بازدید
سعیدی راد

عزیز جان ماهی را موج نمی برد. موج مال بیرون آبه! ولی با توجه به سنت شعر خوبیه!